Bestuurlijk Informatierecht

Dit keuzevak is toegespitst op het verwerven van gedegen kennis en inzicht met betrekking tot: (a) de twee belangrijkste informatieregelingen, deWet openbaarheid van bestuur en de Wet bescherming persoonsgegevens, (b) de grondrechtelijke bescherming van openbaarheid, privacy en gegevensbescherming, (c) de belangrijke Europeesrechtelijke component van dit functionele rechtsgebied en (d) de betekenis van het internationaal recht (Verdrag van Aarhus, openbaarheid van milieuinformatie).

Het is recht in beweging. Openbaarheid krijgt steeds meer een instrumentele betekenis, door verplichte publicatie van kwaliteits- en inkomensgegevens en "naming en shaming", ook in de particuliere sector. Het recht op privacy en gegevensbescherming blijft turbulent door de toepassing van nieuwe (verbeterde) informatietoepassingen, zoals cameratoezicht, rifd-chips en de introductie van de ov-chipkaart in het openbaar vervoer. Naast de behandeling van de algemene stof vindt een verdieping plaats op een specifiek thema, dat in overleg met studenten wordt bepaald.