Bestuursrecht en Beleid

In dit keuzevak worden enkele ontwikkelingen behandeld die het bestuursrecht diepgaand raken. Daarbij staat de term beleid voor de rechtspolitieke dilemma's en keuzes van de wetgever en de neerslag daarvan in de jurisprudentie. Het centrale onderwerp van deze cursus is de invoering van een elektronische overheid: éénloketconcept, elektronische dienstverlening en herstructurering van de gegevenshuishouding (basisadministraties en "elektronische dossiers").

De Awb bevat inmiddels een regeling van het elektronisch bestuur en voor andere onderdelen is een omvangrijk wetgevingsprogramma gestart. Opmerkelijk is voorts de groeiende betekenis van het Europees recht. De ontwikkeling van de elektronische overheid roept belangrijke nieuwe rechtsvragen op. Die komen in deze cursus uitvoerig aan bod. Een tweede onderwerp is de instrumentele betekenis van de grondrechtenjurisprudentie van het EU HvJ en de doorwerking daarvan in het bestuursrecht.

Een derde actueel thema wordt in overleg met studenten bepaald.