Publicaties voor 1990

Wetenschappelijke publicaties

 1. Omroep en grondrechten, een verschuivend perspektief
  in de bundel Massamedia & Staatsrecht, de staatsrechtelijke grondslagen van het mediarecht (Staatsrechtconferentie 1988), onder red. van E.M.H. Hirsch Ballin e.a., Zwolle 1989, pp. 53 t/m 63.
 2. Gegevensbescherming en administratief recht. Het NJV-preadvies van Mr. A. Patijn
  NJB van 4 juni 1988, afl. 22, pp. 788 t/m 792.
 3. Privacy-aspecten van persoonsinformatievoorziening door de overheid,
  Voorstudie ten behoeve van het Ministerie van binnenlandse zaken (voorlopige Raad voor de Persoonsinformatievoorziening, eerste BIOS-Nota), Den Haag/Tilburg 1988.
 4. De nieuwe Wet persoonsregistraties - invoering vergt concrete acties
  Bestuursforum van mei 1988, pp. 158 t/m 163.
 5. Informatievoorziening openbaar bestuur in een nieuwe fase. Bestuurlijke en juridische gevolgen van invoering GBA zijn nog niet te overzien
  Beheer en Bedrijf, special Binnenlands Bestuur van 27 november 1987, pp. 15/16.
 6. C.W. van der Pot
  in Kopstukken van administratief recht, Afscheidsgeschenk voor prof.mr W. Konijnenbelt (samen met L.J. Clement), 's-Gravenhage 1986, pp. 41 t/m 45.
 7. Het Wetsontwerp persoonsregistraties en verdere wetgeving met een privacyregime
  Informatie van mei 1986, pp. 374 t/m 380.
 8. De problematiek van de mestoverschotten, het juridisch instrumentarium voor een doelgerichte aanpak
  De Gemeentestem 1986, No. 6818.
 9. Het nieuwe ontwerp Wet persoonsregistraties II
  Informatie en Informatiebeleid 1986, nr. 2, pp. 55 t/m 63.
 10. Rechtsbescherming tegen de overheid, F.H. van der Burg, G.J.M. Cartigny en G. Overkleeft-Verburg, vierde druk, Nijmegen 1983 en vijfde druk, Nijmegen 1985 (in het bijzonder de hoofdstukken 8, De ombudsman, en 9, Inspraak en bezwaar).
 11. Wetgever en privacy
  in de bundel Trias Automatica, Automatisering in wetgeving, bestuur en rechtspraak, onder red. van E.M.H. Hirsch Ballin en J.A. Kamphuis, Deventer 1985, pp. 55 t/m 72.
 12. Het nieuwe ontwerp Wet persoonsregistraties I
  Informatie en Informatiebeleid 1985, nr. 12, pp. 19 t/m 26.
 13. Het concept Privacy Reglement RIAGG's
  Kwartaalschrift Privacy en Persoonsregistratie 1985, nr. 4, pp. 9 t/m 13.
 14. Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
  in de bundel Grondrechten, Commentaar op Hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet (Jeukens-bundel), onder red. van A.K. Koekkoek, W. Konijnenbelt en F.C.L.M. Crijns, Nijmegen 1982, pp. 221 t/m 248.
 15. Wetgeving en Beleidsinstrumentarium
  in de bundel Macht en Onmacht van de wetgever (samen met F.H. van der Burg, G.J.M. Cartigny, F.C.L.M. Crijns, W. Konijnenbelt en P.L.G. van Velzen), onder red. van Chr.P.A. Geppaart, H.C.F. Schoordijk en A.J.A. van Dorst, Deventer 1978, pp. 67 t/m 93.
 16. Vraag en aanbod op het gebied van de administratieve rechtspraak in Frankrijk, West-Duitsland en Nederland, samen met F.H. van der Burg, F.C.L.M. Crijns en A.K. Koekkoek
  het Arob-themanummer van Bestuurswetenschappen 1979, pp. 192 t/m 208.
 17. Privacy en persoonsregistratie: Probleemstelling en ontwikkelingen in Groot-Brittanniƫ, West-Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten en Nederland
  Bestuurswetenschappen 1977, pp. 55 t/m 64.
 18. Een redelijk ontslag? De ontslagprocedure van artikel 6 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (samen met L. Roijakkers), eerste druk pp. 1 t/m 208, Utrecht 1976; tweede bewerkte druk pp. 1 t/m 213, Utrecht 1977; derde ongewijzigde herdruk, Utrecht 1979.
 19. De berg die een muis baarde. De interim-voorstellen van de Staatscommissie Koopmans
  Ars Aequi 1975, Privacy-nummer, pp. 194/42 t/m 203/51.

 

Preadviezen /Interventies

 1. Informatietechnologie en dienstverlening aan de burger en Informatietechnologie en samenwerkingsrelaties in het binnenlands bestuur, preadviezen, uitgebracht aan de Raad voor het binnenlands bestuur, Tilburg 1988, pp. 1 t/m 35.