Publicaties 2000 - 2004

Wetenschappelijke publicaties:

 1. Informatiebetrekkingen in het onderwijsrecht, preadvies voor de Vereniging van Onderwijsrecht
  in: Informatierecht en privacybescherming in het onderwijs, pp. 9 t/m 95 en 123 t/m 151, Den Haag 2002
  (uitgebreide en geactualiseerde versie)
 2. Eenheid en verscheidenheid van recht in de informatiemaatschappij.
  De Europese dimensie van het (grond)recht op privacy en gegevensbescherming

  in: A.M.P. Gaakeer en M.A. Loth (red.), Eenheid en verscheidenheid in recht en rechtswetenschap, Rotterdam 2002, pp. 139 t/m 169
 3. Comparative Analysis of Administrative Law: Denmark, Finland, Italy, The Netherlands, Sweden,
  The Netherlands in European Public Law (landenrapport),
  European Public Law Series Volume XXIV, London 2002, pp. 327 t/m 371
 4. Het besluitbegrip, artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht
  in: N.S.J. Koeman (red.), Praktijkboek Bestuursrecht (losbl.), oktober 2002, pp. 1 t/m 14
 5. Het Wetsvoorstel elektronisch bestuurlijk verkeer: een valse start?
  in: Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, afl. 10, december 2002, pp. 297 t/m 314
 6. Commentaar op het Silicose-arrest
  in : P.J.J. van Buuren e.a. (red.), AB-Klassiek, Standaarduitspraken bestuursrecht, opnieuw geannoteerd, vijfde druk, pp. 1 t/m 24
 7. Stichting Silicose
  in: F.H. van der Burg, P.J.J. van Buuren en J.H. van der Veen, AB Klassiek, vierde druk, Deventer 2000, p. 339-358 (17 pp.)
 8. Het klacht(proces)recht in de Algemene wet bestuursrecht
  in P. Mevis e.a. (red.), Procesvertegenwoordiging, Deventer 2000, (25 pp.)
 9. Art. 10 Grw Het grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
  in: A.K. Koekkoek (red.), De Grondwet, Een systematisch en artikelsgewijs commentaar, derde druk, Deventer 2000, p. 155-178

   

Preadviezen / Interventies:

 1. VAR-vergadering 14 mei 2005 bij de preadviezen van T. Barkhuysen e.a.. De betekenis van het EVRM voor het materiële bestuursrecht (publ. 2005)

Annotaties:

2004

 1. CRvB 7 oktober 2004, JB 2004, 400 
  Trefwoorden:
  medische besluitenregeling, professioneel rechtshulpverlener, tuchtrecht
 2. CRvB 7 oktober 2004, JB 2004, 380 
  Trefwoorden:
  intrekking veiligheidsverklaring
 3. Rb. Maastricht 19 juli 2004, JB 2004, 334 
  Trefwoorden:
  openbare orde, last onder dwangsom, straatprostitutie, toezichthouder, prostituant, presumptie van onschuld, bevoegdheid burgemeester
 4. ABRvS 11 augustus 2004, JB 2004, 325 en JIN 2004/47 
  Trefwoorden:
  Privacyreglement CVS-JC, Jeugdcriminaliteit
 5. ABRvS 28 juli 2004, JB 2004, 317 
  Trefwoorden:
  integriteit openbare dienst
 6. ABRvS 14 juli 2004, JB 2004, 297
  Trefwoorden:
  persoonlijke levenssfeer ambtenaren belastingdienst
 7. ABRvS 12 mei 2004, JB 2004, 251
  Trefwoorden:
  kentekenregister RDW, prostitutie, identificatie op afstand, privacy, doelbinding, proportionaliteit en subsidiariteit, last onder dwangsom
 8. ABRvS 28 april 2004, JB 2004, 234
  Trefwoorden:
  onderzoeksrapport rijksrecherche, openbaarheid, verschoonbare termijnoverschrijding, aanbod tot vertrouwelijke inzage, persoonlijke levenssfeer, onevenredige benadeling; bronbescherming, belangenafweging in concreto
 9. ABRvS 31 maart 2004, JB 2004, 205
  Trefwoorden:
  Openbaarmaking (concept)draaiboek uitvaart leden Koninklijk Huis, ongespecificeerd verzoek, persoonlijke beleidsopvattingen, eenheid van de Kroon, veiligheid van de Staat, eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
 10. HvJ EG 6 november 2003, JB 2004, 114
  Trefwoorden:

  elektronische publicatie van persoonsgegevens, voorafgaande toestemming, Lindqvist
 11. HvJ EG 20 mei 2003, JB 2004, 112
  Trefwoorden:
  Österreichischer Rundfunk
 12. ABRvS 17 december 2003, JB 2004, 81
  Trefwoorden:
  Wet elektronisch bestuurlijk verkeer, elektronisch bezwaarschrift
 13. ABRvS 26 november 2003, JB 2004, 45
  Trefwoorden:
  Stichting Dutch Jazz Orchestra
 14. ABRvS 18 februari 2004, JB 2004, 44
  Trefwoorden:
  openbaarheid burgerlijk procesrecht