Publicaties van 1995 - 1999

Wetenschappelijke publicaties

 1. Zelfsturing en zelfregulering Over de verhouding van bestuurskunde en (bestuurs)recht
  in: W.B.H.J. van de Donk en P.H.A. Frissen (red.), Over Bestuur, Recht en Informatisering, Opstellen aangeboden aan prof.mr dr I.Th.M. Snellen, Lelystad 1998, pp. 253 t/m 270.
 2. De Wet persoonsregistraties, Norm, toepassing en evaluatie (dissertatie), Zwolle 1995, pp. 1 t/m 721.

Preadviezen / Interventies

 1. De Algemene wet bestuursrecht en de (beperking van) grondrechten,
  preadvies voor het Staatsrechtcongres 1999 met als thema: Het bestuursrecht als agenda voor het staatsrecht.
  in: H.R.B.M. Kummeling e.a., Het bestuursrecht als agenda voor het staatsrecht, Publikaties van de Staatsrechtkring, Deventer 1999, p. 129-153

Annotaties

 1. HR 24 januari 1997, NJ 1998, nr 398,
  uitgebreide noot betreffende inhoud/reikwijdte van de informatieregimes in de Wet politieregisters, de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de Wet persoonsgegevens, het Wetsontwerp bescherming persoonsgegevens en de Wet openbaar bestuur.