Publicaties van 1990 - 1994

Wetenschappelijke publicaties

 1. Enkele bestuursrechtelijke aspekten van kennissystemen bij de overheid,
  NTB 1993, afl. 10, pp. 311 t/m 320.
 2. Privacy-aspecten van vastgoedregistraties
  in J.A. Zevenbergen en J de Jong (red.), Vastgoedregistraties en privacybescherming, Delft 1993, pp. 27 t/m 35.
 3. De Registratiekamer: taken, activiteiten en beleid
  in J. Holvast e.a., Privacybescherming in de particuliere sector, Zwolle 1991, pp. 39 t/m 49.

Preadviezen / Interventies

 1. Regulering van grensoverschrijdend verkeer van persoonsinformatie in L.A.A. van den Berghe e.a. Verzekering en Europa, Preadvies 1994 voor de Vereniging voor Verzekeringswetenschap, Zwolle 1995, p. 183 e.v.
 2. Privacy en Persoonsregistratie in Europees perspectief, preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, jaarvergadering december 1991, Den Haag 1991 pp. 1 t/m 70 (onvoltooid).